SIUNTIMO IR APMOKĖJIMO INFORAMCIJA

PREKIŲ PRISTATYMAS

1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, numatytų Taisyklių 3.- 4. punktuose.
2. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo kurjeriu ar paštomatu paslaugą:
3.1.Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;
3.2.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats ar užsakyme nurodyti asmenį bei jo duomenis, kuris kaip įgaliotas atstovas gali priimti prekes. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, o Pirkėjas ir užsakyme nurodytas jo atstovas prekių priimti negali, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;
3.3. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjo įgalioti atstovai;
3.4.Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, kainos, pasirinkto apmokėjimo būdo ir pristatymo metodo;
3.5. Pristatymo kainos galioja tik Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių neriją. Dėl siuntimo į kitas vietas Pardavėjas ir Pirkėjas gali susitarti atskirai;
3.6. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją;
3.7.Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas (jei svoris viršija 31,5 kg) – šią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai.
4. Pirkėjas gali atsiimti prekes adresu J. Janonio g. 19-2, Klaipėda, Pardavėjo nurodomu užsakymo teikimo metu. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:
4.1.Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, darbo dienomis nuo 9:00 iki 12:00 val. po to, kai Pardavėjo įgaliotas atstovas informavo Pirkėją, kad prekes galima atsiimti;
4.2.Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristačiusiu kurjeriu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.
7. Nustačius prekių pakuotės ar (ir) siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju prekes pristatęs kurjeris kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo pakuotės pažeidimo aktą, kuriame nurodo rastus trūkumus. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių kokybės ir pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
9. Jei remiantis Taisyklių 3. – 4. punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

Scroll to Top